EFFIE AWARDS SLOVAKIA 2021

Aj vaša práca sa môže stať najefektívnejšou kampaňou roka 2021!
Sledujte vyhlasovanie výsledkov 10.12.2021 o 13.00 na FB fanpage Klubu reklamných agentúr Slovenska .

HARMONOGRAM EFFIE 2021

13. 10.   Vyhlásenie súťaže
14.10.    Spustenie registrácie
18.10.    Workshop: Ako napísať prihlášku EFFIE
04.11.    1. DDL na zaslanie prihlášok
10. 11.   2. DDL na zaslanie prihlášok
11.11.    Zasadnutie dozorného výboru - kontrola prihlášok
15.11.    Zaslanie prihlášok porote 1. kola
24.11.    Odovzdanie hodnotenia 1. kola
26.11.   Zaslanie prihlášok porote 2. kola
02.12.   1. zasadnutie poroty 2. kola - online
07.12.   Odovzdanie hodnotenia 2. kola
09.12.   Prezentácie shortlistov pred porotou - online
09.12.   2. zasadnutie poroty 2. kola - online
10.12.   Vyhlásenie výsledkov EFFIE 2021 - online/livestream

Zmeny pre tento ročník EFFIE:

  1. dva DDL pre prihlásenie prác
    • prvý deadline do 4. 11. 2021
    • druhý deadline do 10. 11. 2021
  2. do EFFIE 2021 možno prihlásiť reklamné kampane, ktoré prebiehali od 1. septembra 2020 do 30. septembra 2021
  3. dve cenové hladiny poplatkov za registráciu prác - podľa deadlinu prihlásenia
Viac informácii v aktuálnom štatúte súťaže.
https://effie.sk/prihlaska/login