V prípade otázok

sa obráťte na:


Gabriela Benka-Rybárová
Klub reklamných agentúr Slovenska
m:+421 948 443 837
e: gabriela@kras.sk